FC SANTUS DOBRUŠKA pořádá první ročník Zimního turnaje ve Sportovní hale Pulická Dobruška, kapacita turnaje je 10 týmů, tak neváhej a přihlas svůj tým co nejdříve.

edstavení sportovní haly Pulická, Dobruška:

Sportovní hala Pulická Dobruška, projektovaná Architektonickým studiem Hysek s. r. o. se sídlem v Plzni, disponuje hřištěm o rozměrech 40x20 metrů a tribunou pro téměř dvě stovky diváků, dále se nachází osm převlékacích šaten, sportovní bar, menší sportovní hala například pro stolní tennis. 

zdroj: www.mestodobruska.cz

Přihláška:

Vyplněním formuláře přihlásíš svůj tým na Zimní Dobrušský pohár, který se uskuteční 29.12.2023. 

Elektronická přihláška na Zimní Dobrušský pohár

Startovné:

Prosíme o důkladné vyplnění el. přihlášky! Napište celý název týmu, město (nebo oblast - pokud jsou hráči rozptýlený do více měst) Dále vyplňte vaše celé jméno, email a telefonní číslo na jednoho zástupce týmu.

Pro kontrolu Vám přijde na Váš email kopie el. přihlášky!


! nemusíte být přihlášeny na google učet !

Vánoční turnaj 2023

Pravidla a Propozice:

Všeobecné informace o turnaji - pravidla

Termín: 29. prosince 2023

Místo konání: Nová sportovní hala Pulická, Dobruška         

Hrací systém: dvě skupiny po pěti týmech. Ze skupiny postupují první čtyři týmy do čtvrtfinále dále ->semifinále -> o třetí místo/finále   

Počet hráčů:  4 + 1    

Hřiště: 20 x 40 m

Výstroj: Každý tým musí mít jednotné dresy označené čísly. Je nutná sálová obuv, která nezanechává za sebou žádné barevné stopy.

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel FIFA pro futsal s drobnými úpravami pro náš turnaj

Rozhodčí: Utkání budou rozhodovat kvalitní futsaloví rozhodčí se zkušenostmi z nejvyšších futsalových soutěží.

Soupiska: Obsahuje max. 15 hráčů přičemž - hráč může být na soupisce pouze jednoho týmu a  hráč nesmí být mladší 15-ti let      

Prosíme všechny týmy aby soupisku poslaly na email: dobrusskypohar@gmail.com nejpozději den předem. 

Upozornění:  Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí!!!


Hrací systém a úprava pravidel pro turnaj Vánoční turnaj


1. Míč:. Míč velikosti č. 4 se sníženým odskokem.

2. Hrací doba: Hrací doba zápasu je 1 x 15 minut. Všechny zápasy se hrají na tzv. hrubý čas.

4. Rozhodčí: Všechna utkání posuzují dva rozhodčí.

5. Žlutá a červená karta – STOP zápas: Žluté karty se během turnaje nekumulují, tzn. že libovolný počet obdržených žlutých karet jednoho hráče během turnaje nezpůsobí STOP hráči na další utkání. Obdržení červené karty způsobí hráči STOP na následující zápas. Pokud hráč po obdržení červené karty nastoupí v následujícím utkání, utkání je kontumováno v neprospěch týmu s provinilým hráčem.

6. Akumulované fauly: 

• Míč musí být umístěn na značce 10 m kopu nebo na místě přestupku, za který byl desetimetrový kop nařízen, za předpokladu, že se tak stalo v místě mezi brankovou čárou bránícího družstva a imaginární čárou nacházející se mimo pokutové území 10 m od brankové čáry a rovnoběžnou s ní. 

• Došlo-li v této oblasti k přestupku, za který se nařizuje desetimetrový kop, může si hráč provádějící kop zvolit, zda desetimetrový kop zahraje ze značky 10 m kopu nebo z místa přestupku. 

• Hráč provádějící kop musí být jasně určen. 

• Brankář bránícího družstva musí být minimálně 5 m od míče, dokud míč nebude ve hře. 

• Všichni hráči mimo hráče provádějícího desetimetrový kop a bránícího brankáře musí být: na hrací ploše, nejméně 5 m od míče, za míčem, mimo pokutové území. 

7. Oddychový čas: v našem turnaju není povolen

8. Konečné pořadí ve skupinách: O konečném pořadí skupin rozhoduje:

rozstřel: Před pokutovým rozstřelem nahlásí obě mužstva tři hráči, kteří budou zahrávat pokutové kopy. Poté se uskuteční série tří pokutových kopů. Pokud skončí nerozhodně, následuje náhlá smrt. Sérii tří kopů zahrávají hráčky v nahlášeném pořadí a pokutové kopy v náhlé smrti realizují shodní tři hráči ve stejném pořadí.

10. Začátek utkání: Všechna mužstva si hlídají začátky svých utkání, která mohou být z důvodu např. předchozí kontumace posunuty. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ve výjimečných případech pořadí zápasů ve skupině. Tato změna pak bude vyhlášena.

11. Konec utkání: Na konci utkání zástupci (kapitáni) obou mužstev ve vlastním zájmu zkontrolují u rozhodčího správnost zapsaných výsledků, správná čísla (jména) střelců branek a případně potrestaných hráčů červenou či žlutou kartou.

Upozornění na některá pravidla futsalu platná i pro Vánoční turnaj:

12. Kontumace zápasu: Pokud se mužstvo nedostaví na příslušné hřiště k začátku utkání, zápas je kontumováno v jeho neprospěch. Při porušení pravidla STOP zápasu hráči, po předchozí červené kartě, je utkání kontumováno stejným způsobem. Pokud nastoupí k utkání hráč, který hrál za jiné mužstvo (je na soupisce jiného mužstva), bude zápas kontumován. Skóre kontumovaného zapasu je vždy 0:3 v neprospěch proviněného mužstva. Skóre kontumovaného zápasu je vždy počítáno do celkových skóre v tabulkách skupin.

13. Vyloučení z turnaje: Pokud dojde k jakémukoliv narušení hladkého průběhu turnaje ze strany hráče, může být dané mužstvo vyloučeno z turnaje bez nároku na vrácení startovného. Narušením turnaje je myšleno, fyzické napadení jiné osoby v areálu turnaje, poškozování majetku v areálu turnaje, hrubé nesportovní chování, nebo chování s rasistickým podtextem.