Úvod Propozice a Pravidla

Propozice a pravidla

Všeobecné informace o turnaji - pravidla

Termín: 16. července 2022

Místo konání: Městský stadion Václava Šperla - Dobruška (Mělčanská ulice)          

Hrací systém: Dle počtu přihlášených týmů   

Počet hráčů:  4 + 1    

Hřiště: 20 x 40 m  - travnatý povrch!

Výstroj: Každý tým musí mít jednotné dresy označené čísly. Kopačky jsou povoleny pouze s nevyměnitelnými kolíky    

!!!!!Každé mužstvo je povinno poskytnout rozhodčímu jeden míč do hry (velikost číslo 4 !!!!!)

Pravidla: Hraje se dle platných pravidel FIFA pro futsal s drobnými úpravami pro Dobrušský Pohár. Pořadatel má právo změny průběhu turnaje v případě nepřízně počasí.

Rozhodčí: Utkání budou rozhodovat kvalitní futsaloví rozhodčí se zkušenostmi z nejvyšších futsalových soutěží.

Soupiska: Obsahuje max. 15 hráčů přičemž - hráč může být na soupisce pouze jednoho týmu a  hráč nesmí být mladší 15-ti let (Soupisku prosíme předat při prezentaci!)        

Prezentace: Vždy do 30 minut před zahájením hry ve skupině  

Upozornění:  Všichni hráči startují na vlastní nebezpečí!!!

Hrací systém a úprava pravidel pro turnaj Dobrušský pohár

1. Hrací plocha: Turnaj se hraje na travnatých hřištích o rozměrech dle pravidel futsalu. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepřízně počasí přemístit zápasy na umělé hřiště - 4. generace.

2. Míč: Míč do hry poskytnou obě mužstva na počátku utkání. Míč by měl být velikosti č. 4 s klasickým odskokem. Pokud dodá míč ke hře pořadatel (rozhodčí), používá se přednostně tento míč.

3. Hrací doba: Hrací doba zápasu závisí na druhu zápasu v systému Dobrušského poháru. Blíže upřesněno v odstavci „Hrací systém“. Všechny zápasy se hrají na tzv. hrubý čas.

Hrací doba je následující:

 • Základní skupiny se hrají 2 x 10 minut v šestičlených skupinách a v pětičlených skupinách se hraje 2x12 min. 
 • Vyřazovací zápasy se hrají 2 x 10 minut (při nerozhodném výsledku ihned následuje pokutový rozstřel).
 • Finálový zápas se hraje 2 x 12 minut (při nerozhodném stavu následuje prodloužení 2 x 5 minut a poté pokutový rozstřel).

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nepřízně počasí zkrátit hrací dobu dle závažnosti situace. V případě extrémní nepřízně počasí mohou být pořadatelem určené zápasy nahrazeny pokutovým rozstřelem.

4. Rozhodčí: Všechny utkání posuzuje pouze jeden rozhodčí, to neplatí o semifinálových a finálových zápasech, kde budou rozhodovat zápas dva rozhodčí. 

5. Žlutá a červená karta – STOP zápas: Žluté karty se během turnaje nekumulují, tzn. že libovolný počet obdržených žlutých karet jednoho hráče během turnaje nezpůsobí STOP hráči na další utkání. Obdržení červené karty způsobí hráči STOP na následující zápas. Červená karta se nepřenáší do play-off. Pokud hráč po obdržení červené karty nastoupí v následujícím utkání, utkání je kontumováno v neprospěch týmu s provinilým hráčem.

6. Akumulované fauly: Ve všech utkáních neplatí pravidlo akumulovaných faulů. Kromě play-off v Turnaji mužů. (viz níže). 

7. Oddychový čas: Oddychový čas v turnaji není povolen.

8. Konečné pořadí ve skupinách: O konečném pořadí v sobotních základních skupinách a v nedělních postupových skupinách rozhoduje:
 1. počet získaných bodů ve skupině
 2. počet získaných bodů ze vzájemných utkání
 3. rozdíl branek ze vzájemných utkání
 4. počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
 5. rozdíl branek ze všech utkání ve skupině
 6. počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
 7. los
rozstřel: Před pokutovým rozstřelem nahlásí obě mužstva tři hráčky, kteří budou zahrávat pokutové kopy. Poté se uskuteční série tří pokutových kopů. Pokud skončí nerozhodně, následuje náhlá smrt. Sérii tří kopů zahrávají hráčky v nahlášeném pořadí a pokutové kopy v náhlé smrti realizují shodní tři hráčky ve stejném pořadí.

10. Začátek utkání: Všechna mužstva si hlídají začátky svých utkání, která mohou být z důvodu např. předchozí kontumace posunuty. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ve výjimečných případech pořadí zápasů ve skupině. Tato změna pak bude vyhlášena areálovým rozhlasem.

11. Konec utkání: Na konci utkání zástupci (kapitáni) obou mužstev ve vlastním zájmu zkontrolují u rozhodčího správnost zapsaných výsledků, správná čísla (jména) střelců branek a případně potrestaných hráčů červenou či žlutou kartou.

Upozornění na některá pravidla futsalu platná i pro Dobrušský pohár:

 • Na rozehrání autového kopu, rohového kopu, přímého kopu a nepřímého kopu má hráč   4 sekundy od položení míče na zem, resp. od pokynu rozhodčího.
 • Při rozehrání autového kopu musí stát míč přesně na postraní čáře. Z autového kopu nemůže být vstřelena branka, pokud se jiný hráč nedotkne míče. 
 • Brankář může držet míč na své polovině maximálně 4 sekundy. 
 • Brankář nesmí opětovně zahrát míč pokud se od jeho přihrávky nedotkne míče hráč druhého mužstva. V opačném případě je zahrán nepřímý kop proti provinilému mužstvu. Toto neplatí, když je brankář na útočící polovině - tam může hrát neomezeně.
 • Rozehrání míče od brány je provedeno vždy výhozem brankáře. 
 • Pokud obdrží hráč červenou kartu, hraje jeho tým oslaben o jednoho hráče po dobu 2  minut. Pokud tento tým obdrží branku, tento trest je ukončen. Hráč, který obdržel červenou kartu, nesmí již v tomto utkání nastoupit. 
 • Při rozehrání přímého, nepřímého, autového a rohového kopu musí stát hráči druhého mužstva 5 m od místa rozehrání.

Od play-off (platí pro Turnaj mužů):

 • Od semifinálových zápasů budou utkání řídit dva rozhodčí
 • budou se počítat akumulované fauly! 4x faul = desetimetrový kop na brankáře (hranice faulů je posunuta oproti pravidlům futsalu o dva fauly – máme kratší hrací dobu – v play-off 2x10 minut)
 • každý další faul znamená další desetimetrový kop, o poločase se fauly mažou
 • od semifinálových zápasů poslední dvě minuty (druhého poločasu) se budou hrát na tzv. čistý čas – rozhodčí budou po každém přerušení hry zastavovat čas (chceme zabránit zdržování hry)
 • v případě, že dojde v poslední minutě k zahrávání 10m kopu či klasické penalty, čas se také zastavuje
 • při výrazném vedení jednoho mužstva (o 3 a více branek) se čas poslední dvě minuty stopovat nebude

12. Kontumace zápasu: Pokud se mužstvo nedostaví na příslušné hřiště k začátku utkání, zápas je kontumováno v jeho neprospěch. Při porušení pravidla STOP zápasu hráči, po předchozí červené kartě, je utkání kontumováno stejným způsobem. Pokud nastoupí k utkání hráč, který hrál za jiné mužstvo (je na soupisce jiného mužstva), bude zápas kontumován. Skóre kontumovaného zapasu je vždy 0:3 v neprospěch proviněného mužstva. Skóre kontumovaného zápasu je vždy počítáno do celkových skóre v tabulkách skupin.

13. Vyloučení z turnaje: Pokud dojde k jakémukoliv narušení hladkého průběhu turnaje ze strany hráče, může být dané mužstvo vyloučeno z turnaje bez nároku na vrácení startovného. Narušením turnaje je myšleno, fyzické napadení jiné osoby v areálu turnaje, poškozování majetku v areálu turnaje, hrubé nesportovní chování, nebo chování s rasistickým podtextem.

Novinky
archiv novinek